Opslag

Skal skærmene helt væk i indskolingen?

Billede
Det handler om balancer og kvalitet - ikke om skærmtid Jeg kommer lige fra 3.a på min skole, åbner for nyhederne og ser at et byrådsmedlem i Københavns Kommune overvejer at tage skærmene helt ud af indskolingen. Efter de nye PISA resultater, lægger ministeren vægt på at vi skal have mindre skærmtid, for at få bedre resultater. Andre steder fra lyder samme toner - pendulet svinger fra "Alt digitalt er godt" til "Jo mindre skærmtid jo bedre". Det er min klare opfattelse, at begge dele er lige forkert. Det handler om balance og kvalitet i undervisningen. Med de manglende nuancer risikerer vi at smide en masse fantastisk, kreativ, legende og ikke mindst vigtig undervisning ud  - måske til fordel for flere timer med snuden i en bog og endeløse kopiark.  Det er ikke svært at finde elever, der syntes de bruger for mange timer foran skærmen - ligesom det ikke er svært at finde elever, der er ved at gå kolde i kopiark og bogsystemer.  Vi skal variere undervisningen og motive

Skrivning med kunstig intelligens

Billede
Når eleverne har adgang til maskiner som kan generere tekster, skal vi ikke længere bare have fokus på det færdige produkt. En skriftlig produkt er i sig selv ikke længere et udtryk for elevens evner. Løsningen er heldigvis ikke fremmed for de fleste undervisere. Vi skal have øje på processerne og vi skal give feedback på processerne. Vi skal have gang i meget mere procesorienterede skriveprocesser.  Jeg har lavet denne model, som skabelon til en skriveproces, hvor SkoleGPT er tænkt ind de steder, hvor jeg tænker de giver bedst mening.  1) Som sparring i starten af skriveprocessen 2) Som feedback på indhold inden sidste redigering og aflevering Derudover er det vigtigt at processerne løbende dokumenteres, så de kan være en del af produktet i sidste ende.

Brug digitale redskaber til at nå alle

Billede
Når eleverne ikke bare skal have ny viden, men også bruge deres viden, gælder det om at finde metoder hvor vi kan nå og motivere mange forskellige typer elever. Det drejer sig altså om at sætte elevernes viden på spil, så de får brug den i en produktionssammenhæng. Det kunne for et eksempel være vandets kredsløb, som er vigtigt at forstå, for at forstå mange relevante problemstillinger. Nogle elever skal sidde med papir og tusser, andre skal skrive en udførlig tekst (nok ikke så mange). Skærmen giver en lang række muligheder for at nå nogle børn, som bliver motiveret af at skabe på nogle andre måder. Her et eksempel, hvor en elev har bygget vandets kredsløb i Minecraft på iPad. Her er der sat små tekster ind og til sidst bliver der givet rundvisning, hvor den mundtlige forklaring bliver lagt ind over.  Det tog lidt (skærm)tid, men der var koncentration og fokus. det var både plads til det legende, det kreative og det faglige. 

Se film og tv i skolen - aktivt

Billede
Dette indlæg er lavet for at fformidle at brug af skærme ikke kun har sin berettigelse, når eleverne er kreative og skabende. Der er findes rigtig meget godt indhold, som det giver mening at konsumere. Måske kender du situationen i skolen, hvor du som underviser har fundet en super god film eller dokumentar, som lige passer ind i et forløb - men... flere af eleverne kobler fra, eller måske endda falder i søvn. Jeg har været der, hvor jeg stort set ikke længere så film og tv i skolen. Men så fandt jeg løsningen: Flere skærme! Det handler om at holde eleverne aktive og igang. Det er især en god måde under at arbejde på, når det er tv-udsendelser eller dokumentarer, hvor eleverne skal forstå og arbejde med det faglige indhold. I al sin enkelhed, drejer det sig om at eleverne går sammen to og to med hver deres skærm. Den ene sidder med et dokument med en række kronologiske spørgsmål til filmen på. På den anden computer kører tv-udsendelsen. Hvis tv-udsendelsen er fra mitcfu (og det er den

Skærmtid til de mindste giver bevægelse

Billede
En af de mest tydelige eksempler på at nogle debattører mangler konkret viden om skole og undervisning kommer her. Jeg havde haft et par lektioner i 0. klasse, hvor de havde arbejdet med iPads. Det var en af de første gange 0. kl. havde undervisning som foregik på deres iPads. Vi vender tilbage til lektionen. Selv samme eftermiddag møder jeg en række overskrifter i de nationale medier. De går på at iPads i indskolingen er en måde at få eleverne til at sidde stille på, så læreren kan puste lidt ud, og at eleverne på den måde sidder som små kontorfolk på rad og række. Jeg blev provokeret. Jeg er med på at det kan være billedet nogle steder og i nogle situationer - og nogle gange også for meget. Men det er bare SLET ikke det hele billede af hvordan der arbejdes mange steder. De elever jeg havde været sammen med den dag, var ikke blevet pacificeret af i skærmen. De var i gang. Jeg havde lavet en bogstavbog i Book Creator til dem (du kan finde den her). Bogen er en skabelon, som eleverne se

Hvorfor denne blog?

Billede
Denne blog er en reaktion på den ofte meget unuancerede debat for- eller imod skærme i skolen. Som jeg tidligere har argumenteret for i blandt andet dette debatindlæg på folkeskolen.dk  er debatten præget af et overfladisk fokus på tiden foran en skærm og ikke kvaliteten eller variationen af undervisningen.  Jeg er bevidst om, at det kommer som en modreaktion mod flere års digital jubel , hvor man kunne få indtrykket af, at alt digitalt i skolen var godt. Men en modreaktion, hvor vi svinger helt over i modsatte bås, er ligeså forkert som at påstå at alt digitalt er godt. Derfor syntes jeg det vigtigt at holde fokus på den gode undervisning, tage alle de gode erfaringer med os, så vi ikke går over i en mission, der bare handler om at minimere skærmtiden. Vi skal holde fokus på at bruge skærmen når det giver mening - også hvis det er i lang tid. Hvorfor så en blog? Det skal være en blog fordi jeg tror på at den bedste forståelse opnås med at være tydelig med de mange gode eksempler. D